Εργασία 4: Flickr

Το flickr είναι μια ιστοσελίδα η οποία αποσκοπεί στην ανταλλαγή εποπτικού υλικού από τους χρήστες. Είναι πολύ  διαδεδομένη ιστοσελίδα για δαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο και η αυξανόμενη χρήση της, την έχει καταδείξει ως την πιο αναγνωρισμένη βάση συγκέντρωσης τέτοιου είδους υλικού, από χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ιστοσελίδα αυτή τόσο οι φωτογραφίες, όσο και τα βίντεο, έχουν καλλιτεχνικό χαρακτήρα και φαίνονται να είναι αποτέλεσμα προσεγμένης και επαγγελματικής εργασίας. Αυτό αποδίδεται από την υψηλή ποιότητα και ευκρίνεια του εποπτικού υλικού, καθώς και από τη θεματική του που δεν ασχολείται ιδιαίτερα στην απόδοση των προσώπων, αλλά των τοπίων και καταστάσεων της καθημερινής ζωής.

Η εγγραφή στο flickr είναι είτε δωρεάν, είτε με χρέωση, ανάλογα με τις δυνατότητες που επιθυμεί ο χρήστης να έχει. Γενικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, παρέχονται στα άτομα δυνατότητες ανάρτησης φωτογραφικού και άλλου υλικού καθώς και οργάνωση του σε άλμπουμ για παρουσίαση του ανά κατηγορίες. Η χρήστες μπορούν να καταθέσουν τα σχόλια τους τόσο για το δικό τους έργο, όσο και για το έργο άλλων χρηστών, επομένως είναι εφικτή η επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους. Η πιο ισχυρή δυνατότητα που προσφέρει όμως το flickr, είναι η προσθήκη των ετικέτων επισήμανσης (tags), που αποδίδουν τη σχέση των φωτογραφιών με το χρήστη και την προέλευσή τους (αφού μπορεί να σημειωθεί η τοποθεσία από την οποία έχουν παρθεί).

Αυτή είναι και μια βασική διαφορά του από το facebook, που λειτουργεί ως ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Στο facebook μπορούν να αναρτηθούν φωτογραφίες, εντούτοις όμως δεν μπορεί να επισημανθεί η προέλευσή τους μέσω ετικετών, αφού δυνατότητες για επισήμανση υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για τα πρόσωπα τα οποία απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Επιπρόσθετα, οι φωτογραφίες στο facebook εμπεριέχουν κυρίως πρόσωπα και όχι τοπία και καταστάσεις παρμένες από την καθημερινότητα. Συνεπώς, οι φωτογραφίες δεν έχουν καλλιτεχνικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με το flickr. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που τίθεται με το facebook, είναι η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων των χρηστών, αφού από τη στιγμή που αφορούν πρόσωπα και γεγονότα από την προσωπική τους ζωή, το υλικό αυτό δεν μπορεί να διατίθεται για αξιοποίησή του από το κοινό και πρέπει να προστατεύεται. Στο flickr τέτοιο θέμα δεν απασχολεί τους χρήστες ως επί το πλείστο, αφού η ιστοσελίδα επιτρέπει την αξιοποίηση και κοινοποίηση των φωτογραφιών, που δεν ανήκουν στον δημιουργό τους, εάν φυσικά αυτός δώσει την έγκριση του (creative commons, οπου δεν τίθενται περιορισμοί από τον δημιουργό) .

To flickr μπορεί να αξιοποιηθεί στην μαθησιακή διαδικασία, για την εξοικείωση των παιδιών με την λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών π.χ. στα πλαίσια μιας ενότητας ή ενός project, μέσω της διαθεματικής προσέγγισης. Γενικά η ιστοσελίδα ενθαρρύνει την συνεργασία και αλληλεπίδραση υπό έναν κοινό σκοπό και τα παιδιά θα είχαν την ευκαιρία για διερεύνηση, για συλλογή υλικού, για αξιολόγησή του κ.λπ. Φυσικά το ζήτημα που υπάρχει συνήθως με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, είναι εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία και μάθηση. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Ακόμη και τότε η ασφάλεια των παιδιών δεν θα είναι απόλυτα εξασφαλισμένη, αλλά τουλάχιστον θα περιορίζεται ο κίνδυνος στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Advertisements

Τα Wikis στη μαθησιακή διαδικασία

Το  Wiki πήρε το όνομά του από την λέξη Wiki-Wiki που προέρχεται από την τοπική διάλεκτο της Χαβάη και σημαίνει γρήγορα. Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την μοιράζονται. Στα ελληνικά ο όρος σημαίνει Συνεργατικό εργαλείο παραγωγής λόγου. Ένα Wiki είναι συνήθως μια ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για την συγγραφή ενός έργου. Επίσης ο όρος Wiki μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες. Αυτό που στην ουσία κάνει ένα σύστημα Wiki είναι να απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας σελίδων HTML και να καταγράφει κάθε μεμονωμένη αλλαγή που εμφανίζεται κατά την διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή μια σελίδα να μπορεί να επανέλθει σε κάποια από τις προηγούμενες καταστάσεις της.

-Τα περισσότερα Wikis επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν δικαίωμα να συμβάλουν στη συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία εγγραφής όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες συζητήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων.

– Το μέγεθος του ελέγχου δημοσίευσης που έχει ο επισκέπτης του wiki εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα κάνει ο διαχειριστής του wiki στο λογισμικό.  Ο καθένας όμως μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη και διόρθωση του περιεχομένου σε μια σελίδα Wiki και μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο (δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενο).Κάθε σελίδα σε ένα Wiki έχει κάποια εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το Edit page όπου σε οδηγεί στον κώδικα γραφής ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία και διαμόρφωση του περιεχομένου. Υπάρχει ακόμη το Page History, ο σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί σε μια σελίδα, η οποία δείχνει πότε, από ποιον και τι έχει αλλάξει στο άρθρο. Η σελίδα επίσης επιτρέπει εύκολη επαναφορά προηγούμενων αναρτήσεων. Και τέλος υπάρχει το Discussion το οποίο επιτρέπει στους συντάκτες της σελίδας/άρθρου να διαπραγματευτούν και να συζητήσουν για το τι πρέπει να εμφανίζεται στο άρθρο που δημιουργήθηκε.

-Θα χρησιμοποιούσα τα εργαλεία wikis  στην τάξη μου γιατί θεωρώ ότι μπορούν να διευκολύνουν την μάθηση. Γιατί είναι μια σημαντική προσφορά σε μικρούς μαθητές να μάθουν να επεξεργάζονται πληροφορίες που θα τους παρέχονται και επιπλέον θα μπορούν να βρίσκουν τρόπους επεξεργασίας αυτών ώστε να ξεχωρίσουν τις έγκυρες από τις παραπλανητικές. Αυτό θα τους καλλιεργήσει ακόμη τη σκέψη, την αντίληψη και το πνεύμα ομαδικότητας στην εργασία. Επίσης με τα wikis θα βελτιωθεί η ικανότητα αναθεώρησης και επανεξέτασης, θα αυξηθεί η ευελιξία των μαθητών στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ίδιου νοήματος καθώς και θα προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου κι πιο αυθεντικού κοινού. Θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλαιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Οι μαθητές μπορούν ακόμη να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες και δημιουργική ευελιξία αποδοχής των τροποποιήσεων των άλλων.

-Υπάρχουν  κάποιοι περιορισμοί στην παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis γιατί έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται οι πληροφορίες και να μην υπάρχει πιθανότητα να διαρρεύσουν πληροφορίες «κακού» περιεχομένου. Για να τηρηθεί όμως το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προστασίας συγκεκριμένων σελίδων από αλλαγές, δυνατότητα ρύθμισης του wiki για ιδιωτική χρήση(δηλαδή μόνο τα μέλη του wiki να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα τροποποίησης του). Και τέλος να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του wiki για προστατευμένη χρήση(ανοιχτό στο κοινό για ανάγνωση αλλά μόνο τα μέλη του wiki να έχουν δυνατότητα τροποποίησης).

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – RSS FEED READER

Το RSS Feed Reader  ένας τρόπος ανάγνωσης του διαδικτύου, ο οποίος παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες,  δίχως να χρειάζεται να τις επισκεφτούν. Οι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά με νέα και δημοσιεύσεις άλλων σελίδων . Το RSS είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία υπερσυνδέσμων μεταξύ μιας κεντρικής σελίδας με άλλες ιστοσελίδες. Όμως για να μπορεί ο χρήστης να συνδεθεί απαιτείται ένα news aggregator, ή ένα news reader κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και δωρεάν. Ο χρήστης κάνει εγγραφή στο  RSS Reader όπου ο aggregator ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Feeds και συλλέγει τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται στο RSS Reader. Ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τον RSS αναγνώστη που χρησιμοποιεί για να ενημερωθεί για τα θέματα που έχει επιλέξει χωρίς να χρειάζεται να ελέγχει κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.

Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου και δεν επιθυμεί να λαμβάνει.  Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ο ίδιος ο χρήστης να το καθορίσει και να το ελέγξει. Εκτός από τις πληροφορίες που δεν το ενδιαφέρουν, ο χρήστης  μπορεί να λάβει και ιούς.  Με την εφαρμογή RSS, ο χρήστης λαμβάνει μόνο πληροφορίες που έχει επιλέξει ο ίδιος και τον ενδιαφέρουν, όπως επίσης δεν λαμβάνει ανεπιθύμητες πληροφορίες και ιούς.

Το RSS Feed Reader μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των διαδικτυακών μας δραστηριοτήτων με διάφορους τρόπους. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει «bloggy page» με πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές έτσι ώστε να μπορούν και άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτές κάνοντας τις «share», μπορεί εύκολα να αναζητήσει και να βρει πληροφορίες βάζοντας λέξεις κλειδιά, να κατεβάσει άρθρα στον αναγνώστη μέσα από το Google Gears, καθώς επίσης να προωθήσει περιεχόμενο του σε άλλα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται.  Ο χρήστης μπορεί να οργανώνει τις πληροφορίες του και να επισημάνει αυτά που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.

Το RSS Feed Reader μπορεί να βοηθήσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις μαθησιακές δραστηριότητες.  Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει έναν «αναγνώστη» με όλα τα προσωπικά ιστολόγια των μαθητών.  Μπορεί να συλλέξει τις εργασίες και τις δραστηριότητες των παιδιών συγκεντρωτικά, όπου θα μπορεί και να τις ελέγχει.  Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να εισάγει τα RSS Feed Reader στα ιστολόγια των μαθητών ή της τάξης. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν ιστολόγιο,  τους ενθαρρύνουμε να δημιουργήσουν το δικό τους Google Reader λογαριασμό όπου μπορούν να ενημερώνονται γύρω από διάφορα θέματα. 

Η παχυσαρκία είναι ένα φλέγον θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Σωστά σημειώθηκε ο κίνδυνος των λανθασμένων μεθόδων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Είναι πολύ σημαντικό να ψάχνουμε πολύ να εμβαθύνουμε στην αναζήτηση μας για τρόπους αδυνάτισματος.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΣΚΗΣΗ

Η πρόληψη της παχυσαρκίας γίνεται με την εφαρμογή ορισμένων πολύ απλών κανόνων υγιεινής διατροφής και τη συχνή σωματική άσκηση. Στην πραγματικότητα οι κανόνες αυτοί βοηθούν αποφασιστικά και στην πρόληψη ενός μεγάλου φάσματος χρόνιων παθήσεων.

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βασίζεται και αυτή στον συνδυασμό της κατάλληλης δίαιτας και της σωματικής άσκησης.

Παρά την πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι οι δίαιτες συχνά δεν είναι αποτελεσματικές εξακολουθούν να παραμένουν το κύριο μέσο της παχυσαρκίας.

Για να είναι ασφαλείς οι δίαιτες, πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά, να προλαμβάνουν την απώλεια σωματικής πρωτεΐνης και άλλες επιπλοκές από τη χαμηλή πρόσληψη τροφής.

Η απώλεια του σωματικού βάρους πρέπει να γίνεται σταδιακά και να αποφεύγονται οι μεγάλες αυξομειώσεις βάρους, που ίσως είναι πιο επικίνδυνες για την υγεία, από την ίδια την παχυσαρκία. Ο ιδανικός ρυθμός απώλειας βάρους σε μια δίαιτα είναι μισό με ένα κιλό την εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 182 επιπλέον λέξεις

Συμφωνώ με όσα υποστηρίζει το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι πολύ σημαντική η συχνή περίθαλψη των μαλλιών και ειδικότερα η φυσική. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε φυσικά προιόντα και για την υγεία αλλά και οικονομικής πλευράς.

Oμορφια και Υγεια

Εάν έχετε ξηρά μαλλιά ή τα μαλλιά σας έχουν αρχίσει να πέφτουν, τότε τα τρόφιμα πλούσια σε Ω3 λιπαρά και σε βιταμίνη Ε μπορούν να βοηθήσουν πολύ καθώς πολλές μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των μαλλιών, σταματούν την τριχόπτωση αλλά και βελτιώνουν την συνολική υγεία και εικόνα των μαλλιών σας.

Για να βοηθήσετε λοιπόν τα μαλλιά σας δείτε μερικά τρόφιμα τα οποία είναι ιδανικά για αυτό το σκοπό :

– Σολομός
– Σπανάκι
– Μπρόκολο
– Φασόλια
– Ξηροί καρποί
– Αυγά
– Στρείδια
– Άπαχο γάλα
– Γιαούρτι
– Καρότα

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Μυστικά επιτυχίας για κάθε ζώδιο!!!

Κριός:Για να έχεις επιτυχία στην ερωτική σου σχέση, αν είσαι γυναίκα Κριός πρέπει να συμπεριφέρεσαι λιγότερο…ορμητικά, αλλιώς το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει μπορεί να το βάλει στα πόδια. Η γυναίκα-κυνηγός, ως γνωστόν, περισσότερο τρομάζει παρά γοητεύει τους άντρες. Δώσε στον άλλον χρόνο να σε γνωρίσει, να εκτιμήσει την ειλικρίνειά σου, τον ενθουσιασμό σου, τη…. ζεστασιά σου. Και σίγουρα η αναμονή σου θα ανταμειφθεί. Αν είσαι άντρας, λογικά θα έχεις λιγότερα προβλήματα. Είσαι συμπαθητικός, έξυπνος, φλογερός και συνήθως κατακτάς εύκολα το «στόχο» σου. Αλλά κι εσύ μπορεί να συναντήσεις ένα πρόσωπο που χρειάζεται περισσότερο χρόνο, απ΄όσο θα ήσουν διατεθειμένος να δώσεις. Μια γυναίκα που έχει ανάγκη να σκεφτεί, να σε καταλάβει, να νιώσει σιγουριά μαζί σου πριν αφεθεί. Ενώ αντίθετα, η παρορμητική σου συμπεριφορά μπορεί να πληγώσει την ευαισθησία της. Αλλά αν σ΄ενδιαφέρει πραγματικά, πρέπει να μάθεις να περιμένεις.

Ταύρος: Σαν γνήσιος Ταύρος, είσαι κτητικός σε…καταστροφικό βαθμό. Συνήθως καλύπτεσαι με τη δικαιολογία πως «όποιος αγαπά ζηλεύει», αλλά στην περίπτωσή σου πρόκειται για κάτι παραπάνω. Ζηλεύεις για οποιαδήποτε στιγμή το ταίρι σου δεν την αφιερώνει σε σένα, ζηλεύεις τη δουλειά του, τους φίλους του, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι του. Το πιο κρυφό σου όνειρο είναι να μπορούσε ο άλλος να γίνει ένα κομμάτι σου και να μοιράζεσαι μαζί του τα πάντα ανεξαιρέτως. Για όποιον είναι μαζί σου, αυτό μπορεί να φαίνεται αρχικά κολακευτικό, αλλά με τον καιρό ίσως να γίνει αποπνικτικό, καταπιεστικό και να του προκαλέσει αγανάκτηση και άρνηση. Μη φοβάσαι όμως, γιατί ακόμα και στην περίπτωση που θα συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει η δυνατότητα να επανορθώσεις. Ελάχιστα άτομα έχουν τόσο μεγάλη δυνατότητα να βλέπουν πού έχουν άδικο όσο εσύ, να ζητήσουν συγνώμη και να προσπαθήσουν να βελτιωθούν. Αυτό συνήθως κατευνάζει ακόμα και τον πιο εξοργισμένο σύντροφο.

Δίδυμοι: Για ένα Δίδυμο όπως εσύ, έχει τεράστια σημασία να κρατήσεις ζωντανή και ενδιαφέρουσα τη σχέση σου, σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και πνευματικών ερεθισμάτων. Αυτό όμως, μπορεί να σε κάνει να παραμελείς άλλα, ουσιαστικά πράγματα, όπως το συναίσθημα, το πάθος, την τρυφερότητα, τη συνεργασία, την υποστήριξη, το μοίρασμα των ευθυνών και, προπαντός την αφοσίωση, όταν ο αρχικός ενθουσιασμός φαίνεται να ελαττώνεται. Έτσι, συχνά οι σχέσεις σου διαρκούν ελάχιστα, ιδίως όταν είσαι πιο νέος. Θα πρέπει λοιπόν, καθώς μεγαλώνεις, να αξιολογήσεις τις παλιές σου εμπειρίες και να αλλάξεις αυτές τις τόσο επιζήμιες συμπεριφορές. Αντί να πηγαίνεις από αγκαλιά σε αγκαλιά, κάνε μια συνειδητή προσπάθεια να δημιουργήσεις επιτέλους μια σχέση με σταθερότητα και διάρκεια. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται αρκετό κόπο και παραίτηση από τις παλιές ελευθερίες σου, αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Διαφορετικά, κινδυνεύεις να καταλήξεις σαν κάτι γερασμένους «αιώνιους εργένηδες», που νεάζουν και μάλλον γίνονται περίγελος με τη συμπεριφορά τους.

Καρκίνος: Ένας Καρκίνος σαν εσένα είναι αδύνατον να ξεγελαστεί. Καταλαβαίνεις ακόμα και την παραμικρή αλλαγή διάθεσης και τη στιγμιαία αδιαφορίας του προσώπου που αγαπάς. Οπότε, κλείνεσαι μουτρωμένος στον εαυτό σου και αφήνεις τον σύντροφό σου να προσπαθεί μπερδεμένος να μαντέψει τι έγινε. Έπρεπε να έχεις ένα ταίρι με ευαισθησία τουλάχιστον ίδια με τη δική σου, για να σε καταλάβει και για να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών σου. Όμως αυτό συμβαίνει σπάνια. Τι θα κάνεις λοιπόν; Να θυμάσαι πως ό,τι είναι σημαντικό για σένα, μπορεί να μην είναι για τον άλλο, και πως ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να επικοινωνεί. Προσπάθησε να βγεις από τον ονειρικό και κάπως μπερδεμένο κόσμο σου, όπου καταφεύγεις όποτε η σχέση συναντά πρακτικά προβλήματα, και να συνεργαστείς με τον σύντροφό σου για να τα λύσετε. Θα χρειαστεί προσπάθεια, αλλά μόνο έτσι η αγάπη θα γίνει μια αληθινή ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης.

Λέων: Όπως κάθε Λέοντας, θέλεις να ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και τη μονοτονία, να εμποδίσεις την ερωτική σου σχέση να κατρακυλήσει στην επανάληψη μιας γκρίζας καθημερινότητας και να την κρατήσεις ξεχωριστή. Έτσι, είσαι ικανός να βομβαρδίσεις το ταίρι σου με ευχάριστες εκπλήξεις και δώρα, όταν όλα πάνε καλά μεταξύ σας, αλλά και να του..αλλάζεις τα φώτα στους τσακωμούς, ακόμα και για τις πιο γελοίες αφορμές, όταν αισθάνεσαι πως η σχέση βουλιάζει στη συμβατικότητα. Έχεις πολλούς τρόπους να πληγώνεις, με αναίτιες επιθέσεις και επικρίσεις. Και στο τέλος, η κατάσταση μοιάζει με ένα θεατρικό έργο, που παίζεται μόνο και μόνο για να ξαναζωντανέψει η σχέση, καταλήγοντας σε μεγαλειώδεις συμφιλιώσεις γεμάτες ερωτικό πάθος. Το θέμα είναι, ο άλλος αντέχει; Υπάρχουν άνθρωποι που απολαμβάνουν εξίσου με σένα τέτοια σκηνικά. Άλλοι όμως δεν τα υπομένουν με τίποτα. Μπες στη θέση του συντρόφου σου και κατάλαβέ τον, πριν να…μαζέψει τα μπογαλάκια του.

Παρθένος: Φίλε Παρθένε, παραδέξου το: Από τη στιγμή που θα έχεις κατακτήσει τον άλλο και θα έχεις «δέσει το γάιδαρό σου», το πάθος που σου έδινε φτερά τον πρώτο καιρό, σβήνει με ταχύτατους ρυθμούς και μέρα με τη μέρα γλιστράς στη ρουτίνα. Χωρίς αμφιβολία, είσαι ένας σύντροφος τρυφερός, αφοσιωμένος, υποστηρικτικός και σχεδόν πάντα πιστός, αλλά όταν εκτελέσεις αυτά που θεωρείς «καθήκοντά» σου, παίρνεις τα πάντα ως δεδομένα και δεν κάνεις καμιά προσπάθεια να ζωντανέψεις το ενδιαφέρον του άλλου προς εσένα. Έτσι το ταίρι σου, που θέλει να υπάρχει στην κοινή σας ζωή κάποιο απροσδόκητο ρίγος συγκίνησης πότε-πότε, ή μια κατάσταση «εκτός προγράμματος», μένει με την απογοήτευση. Αν δεν θέλεις να συμβεί αυτό, βγες από το τέλμα και να θυμάσαι πως ο έρωτας, όπως τόσα άλλα πράγματα έχει ανάγκη από ερεθίσματα, τροφή και ανανέωση. Αν όχι σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον αρκετά συχνά.

Ζυγός: Η συμβίωση με έναν Ζυγό, όπως εσύ, δεν είναι δύσκολη, αλλά όπως πάντα υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, που στην περίπτωσή σου μπορεί να ονομαστεί αυτοσυγκράτηση. Θέλεις πάντα να έχεις τον έλεγχο της συμπεριφοράς σου και δεν αφήνεσαι σε ξεσπάσματα πάθους και σε συναισθηματικές παρεκτροπές. Παρόλο που αγαπάς πολύ το ταίρι σου, δύσκολα του δίνεις να το καταλάβει. Η συμπεριφορά σου μπορεί να του δημιουργήσει παρανοήσεις και έχε το νου σου να το αντιληφθείς. Η δυσκολία είναι ότι, κατά τη γνώμη σου, δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη της αγάπης σου από την αφοσίωση, την πίστη και την κατανόηση που ξέρεις να προσφέρεις. Αλλά πρέπει να θυμάσαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν επίσης και φλογερά χάδια, λόγια πάθους και μια δόση από όνειρο. Αν αυτά λείπουν, ο άλλος μπορεί να νιώσει ότι δεν τον αγαπούν, δεν τον νοιάζονται και πάνω απ΄όλα δεν τον επιθυμούν ερωτικά.

Σκορπιός: Σαν Σκορπιός, πιθανόν κάνεις το παν για να περιπλέξεις από μόνος σου την ερωτική σου ζωή, όσο δεν πάει άλλο. Μερικές φορές διαλέγεις εξ επί τούτου απρόσιτα άτομα, που μπορεί να βάλουν σε δοκιμασία την ικανότητά σου στην ερωτική κατάκτηση και να μετατρέψουν τη σχέση σε ένα διαρκές βάσανο, σε μια ασταμάτητη διαμάχη, σε μια εναλλαγή από χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Μερικές φορές, με συντρόφους πιο ήρεμης ιδιοσυγκρασίας, εσύ είσαι εκείνος που προκαλεί βίαιες κρίσεις και συχνά χωρισμούς, που ακολουθούνται από σκηνές μεταμέλειας εκ μέρους σου, προσπάθειες να ξανακερδίσεις τον άλλον, αφού τον απομάκρυνες, και όσο εκείνος αντέχει, παθιασμένες συμφιλιώσεις. Χωρίς αμφιβολία είναι ένα παιχνίδι που σε «φτιάχνει», αλλά μπορεί να αποδειχθεί και πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Ελάχιστες σχέσεις επιζούν. Παίζοντας με τη φωτιά, μπορεί να καείς και να βρεθείς ολομόναχος, σε μια ηλικία που η γοητεία σου θα έχει χαθεί, κάτω από το βάρος του χρόνου.

Τοξότης: Αν είσαι Τοξότης, μπορεί η αισθηματική σου ζωή να είναι μια ασταμάτητη περιπλάνηση από σχέση σε σχέση, που ξεκινά με ενθουσιασμό και καταλήγει σε απογοήτευση. Έχεις κι εσύ όμως κάποιο μερίδιο ευθύνης για τα…ναυάγια των ερωτικών σου ιστοριών. Πρώτα απ΄όλα, θα έπρεπε να είσαι εξαρχής πιο επιλεκτικός, να εκτιμάς καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος τα χαρακτηριστικά του προσώπου που έχεις απέναντί σου, πριν να…πέσεις στο ψητό. Έπειτα, θα πρέπει να καταλάβεις ότι σε μια σχέση είναι ουσιαστικό να ακούς και να κατανοείς τις απόψεις του άλλου, εγκαταλείποντας τη μανία, που συχνά σε χαρακτηρίζει, να βγαίνεις συνέχεια «από πάνω» και να αποδεικνύεις ότι έχεις πάντα δίκιο. Προσπάθησε να συγκρατήσεις το περιπετειώδες πνεύμα σου, που συχνά σε κάνει να παραμελείς τις ευθύνες σου μέσα σε μια σοβαρή σχέση. Κι όταν ξεσπούν οι κρίσεις και έρχονται οι δυσκολίες, να μην χρησιμοποιείς την εύκολη λύση της φυγής.

Αιγόκερως: Αν είσαι Αιγόκερως, έχεις έναν ιδιαίτερο τρόπο να αγαπάς, εκδηλώνοντας απίστευτη ένταση στα συναισθήματα και ένα αναπάντεχο πάθος. Πραγματικά, ποιος θα περίμενε ότι πίσω από την επιφανειακή σου ψυχρότητα θα μπορούσε να κρύβεται τέτοια θέρμη; Κανένας, ούτε καν εσύ. Μέχρι που θα το ανακαλύψεις, μαζί με τον άντρα ή τη γυναίκα που θα θελήσεις να κάνεις ταίρι σου στη ζωή. Πρέπει όμως να προσέξεις, ώστε το πέρασμα του χρόνου και οι εξαντλητικοί ρυθμοί δουλειάς, στους οποίους υποβάλλεις τον εαυτό σου, να μην φθείρουν αυτή τη θαυμάσια σχέση. Πραγματικά, η δουλειά γίνεται για σένα ο χειρότερος εχθρός του έρωτα. Συχνά καταλήγεις να διοχετεύεις όλη σου την ενέργεια στις φιλοδοξίες σου και οι συνέπειες είναι πολύ βλαβερές για την προσωπική σου ζωή. Αν δεν θέλεις να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ξαναδείς τις προτεραιότητές σου και να περιφρουρήσεις εκείνο που μετράει περισσότερο για σένα.

Υδροχόος: Ένα από κλασικότερα σφάλματα που κάνουν οι Υδροχόοι στον έρωτα, είναι οι βιαστικές επιλογές. Αν λοιπόν θέλεις μια σχέση με ουσία και διάρκεια, θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσεις πόσο ταιριάζεις με τον υποψήφιο σύντροφό σου. Στη συνέχεια, θα κάνετε μαζί μια συμφωνία που θα περιφρουρεί, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, την τόσο πολύτιμη για σένα ελευθερία των κινήσεών σου. Βάλε εξαρχής τη σχέση σε μια βάση περισσότερο συντροφικότητας και επικοινωνίας, παρά φλογερού πάθους, που έτσι κι αλλιώς θα περάσει κάποτε. Έχει μεγάλη σημασία να μάθεις να κάνεις μερικές υποχωρήσεις, ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες του συντρόφου σου. Όπως ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει το τίμημά του. Αν θέλεις να μοιραστείς τη ζωή σου με κάποιον άλλο, θα πρέπει να κάνεις ορισμένους μικρούς συμβιβασμούς, μερικές προσπάθειες παραπάνω, ώστε να βρίσκεις μια ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις τις δικές σου και του συντρόφου σου.

Ιχθείς: Αν είσαι Ιχθύς, παρασύρεις όποιον είναι στο πλευρό σου με την ορμή των συναισθημάτων, που μαίνονται μέσα στον σχεδόν μαγικό εσωτερικό σου κόσμο. Όμως, δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί για πολύ καιρό μια τέτοια συναισθηματική ένταση. Θα σε περιμένει λοιπόν η μια ερωτική απογοήτευση μετά την άλλη, αν δεν κατορθώσεις να περάσεις σε ένα επίπεδο, που να βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Να δεχτείς ότι το πάθος μπορεί να καταλαγιάσει και το συναίσθημα να γίνει λιγότερο ρομαντικό, αλλά πιο στερεό και αξιόπιστο. Πιο αληθινό! Μάθε να δέχεσαι χωρίς δράματα τις στιγμές της κρίσης, της κούρασης, ακόμα και τα…φάουλ ή τις παρανοήσεις, που αναπόφευκτα συμβαίνουν μέσα σε μια σχέση, έστω κι αν οι σύντροφοι αγαπιούνται. Οι παραμυθένιοι έρωτες υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Αναζήτησε την ομορφιά που μπορεί να κρύβεται μέσα σε μια ήρεμη, «φυσιολογική» αγάπη και μην εκπλαγείς, όταν θα ανακαλύψεις πόση ευτυχία μπορεί να σου χαρίσει.

Ασκήσεις και μυστικά φροντίδας στο παρά πέντε!

Οι περισσότεροι από εσάς θέλετε λίγο πριν την καλοκαιρινή σας άδεια να βγείτε στην παραλία τονωμένοι. Υπάρχουν λύσεις εύκολες και απλές αρκεί να ξεκινήσετε από σήμερα (και να μη φεύγετε αύριο κιόλας για τις διακοπές σας)!

Πρόσωπο

Προλάβετε τα σημάδια του χρόνου που οφείλονται κυρίως στην ηλιακή ακτινοβολία με ασκήσεις για το πρόσωπο ή face yoga.

Η άσκηση που σας προτείνω: Πάρτε μια βαθιά αναπνοή, ρουφήξτε τα μάγουλα και συγχρόνως προσπαθήστε να χαμογελάσετε. Κρατήστε την αναπνοή σας όσο μπορείτε.

Μυστικό φροντίδας: Για να μη φράξουν οι πόροι του δέρματος λόγω ζέστης αντικαταστήστε την κρέμα ημέρας με μία μη λιπαρή σύνθεση, ένα serum ή ένα gel.

Στήθος

Για να ενδυναμώσετε τους μυς κάντε push ups, ψαλιδάκια με τεντωμένα χέρια και ασκήσεις με βαράκια. Εναλλακτικά μπορείτε να ξεκινήσετε τένις, βόλεϊ ή να κολυμπήσετε.

Η άσκηση που σας προτείνω: Ξαπλώστε μπρούμυτα και στηριχτείτε στις παλάμες και στα γόνατα (τα πόδια να είναι λυγισμένα και οι αστράγαλοι σταυρωμένοι). Χαμηλώστε το σώμα προς το δάπεδο λυγίζοντας τους αγκώνες. Αρχίστε να ανεβαίνετε μέχρι οι αγκώνες να τεντωθούν. Κάντε 20 επαναλήψεις.

Μυστικό φροντίδας: Αντιμετωπίστε τη χαλάρωση κάνοντας ντους με χλιαρό προς κρύο νερό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μία κρέμα σύσφιξης την οποία θα απλώσετε με κυκλικές κινήσεις από το κέντρο του στήθους προς τα έξω και προς το λαιμό.

Μπράτσα

Τονώστε τους μυς με βάρη. Εξίσου καλές επιλογές θεωρούνται αθλήματα όπως το κολύμπι και το μποξ.

Η άσκηση που σας προτείνω: Στηριχτείτε με τα χέρια στην άκρη ενός τραπεζιού έχοντας στραμμένη την πλάτη σε αυτό. Χαμηλώστε το σώμα προς το δάπεδο λυγίζοντας τα γόνατα (να σχηματίσουν ορθή γωνία) Πάρτε την αρχική θέση και επαναλάβατε 10 φορές.

Μυστικό φροντίδας: Αν οι αγκώνες σας είναι άγριοι τρίψτε τους με μια ελαφρόπετρα την ώρα του ντους ή μια λεμονόκουπα στην οποία θα έχετε ρίξει λίγο ελαιόλαδο. Εναλλακτικά απλώστε αμυγδαλέλαιο.

Κοιλιά

Συνδυάστε τις ασκήσεις για την τόνωση των κοιλιακών με pilates, yoga ή aqua fitness και με ασκήσεις για ραχιαίους.

Η άσκηση που σας προτείνω: Ξαπλώστε ανάσκελα, φέρτε τα γόνατα στο στήθος, αγκαλιάστε τα με τα χέρια και ανασηκώστε το κεφάλι και τους ώμους. Εκπνέοντας σφίξτε τους κοιλιακούς, τεντώστε τα πόδια και ταυτόχρονα τεντώστε τα χέρια προς τα πίσω. Κάντε 10 επαναλήψεις.

Μυστικό φροντίδας: Για να αντιμετωπίσετε τη χαλάρωση κάνε μασάζ με μία κρέμα σύσφιξης.

Πλάτη

Η yoga, το pilates και ο κλασσικός χορός δυναμώνουν τους ραχιαίους.

Η άσκηση που σας προτείνω: Ξαπλώστε μπρούμυτα με τα χέρια τεντωμένα σε ανάταση. Σηκώστε συγχρόνως αργά από το δάπεδο το δεξί πόδι και το αριστερό χέρι και πάρτε αργά την αρχική θέση. Επαναλάβατε 10 φορές.

Μυστικό φροντίδας: Αποφύγετε τα αντιαισθητικά σπυράκια φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά και όχι από συνθετικά.

Πόδια

Καταπολεμήστε το τοπικό πάχος συνδυάζοντας την αεροβική ή τον κλασσικό χορό με ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης.

Η άσκηση που σας προτείνω: Σταθείτε όρθιοι, κάντε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και χαμηλώστε το σώμα. Μείνετε εκεί για 2 δευτερόλεπτα και γυρίστε αργά στην αρχική θέση. Κάντε 10 επαναλήψεις για κάθε πόδι.

Μυστικό φροντίδας: Για να αποκτήσετε μαλακές φτέρνες εφοδιαστείτε με μια ελαφρόπετρα και τρίψτε τες κάθε που κάνετε ντους.

Γλουτοί

Δοκιμάστε να κάνετε spinning bike ή κλασικό χορό γιατί ενδυναμώνουν αποτελεσματικά τους γλουτιαίους.

Η άσκηση που σας προτείνω: Ξαπλώστε μπρούμυτα με τα πόδια κλειστά και τεντωμένα. Κάντε 20 ψαλιδάκια σφίγγοντας συγχρόνως τους γλουτούς.

Μυστικό φροντίδας: Βελτιώστε την κυκλοφορία του αίματος τρίβοντας το δέρμα σας με λούφα την ώρα του ντους ή εναλλάσσοντας το ζεστό με το κρύο νερό.